Site under construction. Come back soon!

Ledelse handler om relationer; og relationers kvalitet defineres ved dybden af de dialoger, vi har. Hvor dybe er dine dialoger med dig selv og andre? I det nye paradigme handler ledelse ikke om ‘performance’, men om ‘purpose’. Jeg har som selvstændig konsulent siden 2004 hjulpet mennesker, teams og organisationer til at opnå større selvbevidsthed. Jeg fungerer som coach, underviser, facilitator, forfatter og journalist. Mit speciale er Mindfulness.